Mineral Specimens, etc.
AP4933
Quartz, Chert, Light Gray, Massive