Bottles, Boston Round Style, AP5332, etc.
AP5332
Bottle, Boston Round, 240-mL