Bottles, Boston Round Style, AP5333, etc.
AP5333
Bottle, Boston Round, 480-mL