Build a Mini Van de Graaff Generator AP7277, etc.
AP7277
Build a Mini Van de Graaff Generator—Student Kit