Build a Mini Van de Graaff Generator AP7277, etc.
AP7278
Build a Mini Van de Graaff GeneratoróClassroom Set